Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

Τα Σχήματα - Πατρόν

Σχήματα

Σχήματα

Πατρόν τετράγωνο 

Πατρόν Τετράγωνο Αγόρι

Πατρόν Τετράγωνο Κορίτσι

Πατρόν Κύκλος Αγόρι - Κορίτσι

Πατρόν Κύκλος Αγόρι

Πατρόν Τρίγωνο Αγόρι

Τετράγωνο Αγόρι

Κύκλος Αγόρι

Τρίγωνο Αγόρι

Τετράγωνο Κορίτσι

Σχήματα

1 σχόλιο: